logo

Artykuły » Najważniejsze przykazanie

† Alfie Evans — Requiem aeternam dona ei, Domine.

Napisane 30 kwietnia Anno Domini 2018 o godzinie 22:28:44 przez Dawid Farbaniec
Kategoria: Najważniejsze przykazanie

REQUIEM aeternam dona ei, Domine, et lux perpetua luceat ei. Requiescat in pace. Amen.

🕊 I pray for Alfie Evans — #Poland4Alfie

Napisane 27 kwietnia Anno Domini 2018 o godzinie 02:48:29 przez Dawid Farbaniec
Kategoria: Najważniejsze przykazanie

KKK 2258 "Życie ludzkie jest święte, ponieważ od samego początku domaga się «stwórczego działania Boga» i pozostaje na zawsze w specjalnym odniesieniu do Stwórcy, jedynego swego celu. Sam Bóg jest Panem życia, od jego początku aż do końca. Nikt, w żadnej sytuacji, nie może rościć sobie prawa do bezpośredniego niszczenia niewinnej istoty ludzkiej".

Pamiętajmy o starszych, samotnych i nie tylko w święta

Napisane 19 marca Anno Domini 2018 o godzinie 22:18:58 przez Dawid Farbaniec
Kategoria: Najważniejsze przykazanie

A jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał Go, wystawiając Go na próbę: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?» On mu odpowiedział: «Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. (Mt 22,35-39)

Strona 1 z 1

Wsparcie rozwoju portalu